วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556

SINGAPORE MINIME FENCING CHAMPIONSHIPS 2013

SINGAPORE MINIME FENCING CHAMPIONSHIPS 2013
U - 12 BOY'S SABRE INDIVIDUAL
JURONG EAST SPORTS & CULTURE CENTER SINGAPORE
15 - 16 JUNE 2013
Gold Medal - DECHPEW Jaturapat     (Thailand)
Silver Medal - MORTIMER James    (Singapore)
Bronz Medal - INTRAVUDH Praparit (Thailand)
Bronz Medal - TINGLE Christopher     (Thailand)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น