วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับนักกีฬาดาบสากลเยาวชนไทย ประเภทฟอยล์ชาย ของ FIE

ลำดับนักกีฬาดาบสากลเยาวชนไทย ประเภทฟอยล์ชาย 
ของ 
สมาพันธ์กีฬาดาบสากลนานาชาติ ( International Fencing Federation : FIE )

-------------------------
ประภฤทธิ์ อินทราวุธ INTRAVUDH Praparit 109 , 377
ศิษฎิพัฒน์ ดวงภัทรา DOUNGPATRA Sitsadipat 199
ราชนาวี ดีจริง DEEJING Ratchanavi 266
พิชยุฒม์ ขันคำ KHANKHAM Phitchayut 271
อเล็กซานเดอร์ เบค ทิว BECK Alexander Tiu 374

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

AJCFC2017 THA vs KAZ ( Team Foil U--17 )

AJCFC2017 THA vs KAZ ( Team Foil U--17 )

AJCFC2017 THA vs MAC ( Team Foil U--17 )

AJCFC2017 THA vs IND ( Team Foil U-17 )

AJCFC2017 THA vs IND ( Team Foil U-17)

AJCFC2017 THA vs LAO 5 - 0