วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันดาบสากล Falcons 2014

 VDO พิธีมอบรางวัลการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 
เมื่อ 24 พ.ค. 2557

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น