วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

รางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖

รางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๕๖
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
( ผลงานกีฬาดาบสากล )


รางวัลกิจกรรมดีเด่นด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๕๓
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
( ผลงานกีฬารถโกคาร์ท )