วันอาทิตย์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

พิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันดาบสากล Falcons 2014

 VDO พิธีมอบรางวัลการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 
เมื่อ 24 พ.ค. 2557

การแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 Sabre U-12

ผลการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 
ประเภทเซเบอร์ชาย อายุ 12 ปี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 
น้องเพ้นท์บอล ชนะเลิศลำดับที่ 1 (  เหรียญทอง )
Mr. James MacDonald Head of NIST International School ผู้มอบรางวัล

การแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 Sabre U-14

ผลการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 
ประเภทเซเบอร์ชาย อายุ 14 ปี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 
น้องเพ้นท์บอล ชนะเลิศลำดับที่ 1 (  เหรียญทอง )
พล.ต.จักราวุธ โสมภีร์ เลขาฯ สมาคมฟันดาบแห่งประเทศไทย ผู้มอบรางวัล

การแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 Sabre U-17

ผลการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2014 
ประเภทเซเบอร์ชาย อายุ 17 ปี เมื่อ 24 พฤษภาคม 2557 
น้องเพ้นท์บอล ติดลำดับที่ 15 ( Heat Stroke เลือดกำเดาไหลระหว่างการแข่งขัน )

วันอังคารที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ผลการแข่งขันดาบสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2557 ประเภทฟอยล์

ผลการแข่งขันดาบสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย 2557 ประเภทฟอยล์ชาย อายุ 17 ปี เมื่อ 10 พฤษภาคม 2557 น้องเพ้นท์บอล ติคลำดับที่ 9


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบพูล ชนะ 5 - 0
http://youtu.be/SBA5WgKiF6M


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบพูล ชนะ 5 – 2
http://youtu.be/iCnm4YTS63A


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบพูล ชนะ 5 – 1
 http://youtu.be/sw2_vX97rLc


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบพูล พ่ายมือวางที่ 5  5 – 3
http://youtu.be/2_97uesFoEE


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบพูล พ่ายมือวางที่ 4  5 – 1
http://youtu.be/8dApJdD3roc


การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทฟอยล์ รอบ 16 พ่ายมือวางที่ 3  หวุดหวิด  15 – 14
 http://youtu.be/NrhaeNDaQbg

ผลการแข่งข้นดาบสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไหย 2557 ประเภทดาบเซเบอร์

ผลการแข่งข้นดาบสากลเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไหย 2557 ประเภทดาบเซเบอร์ชาย อายุ 17 ปี เมื่อ 11 พฤษภาคม 2557 เพ้นท์บอล อายุ 11 ปี ติดลำดับที่ 12
การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทเซเบอร์ รอบพูล คู่แรก ชนะ 5 – 3 ., คู่หลัง ชนะ 5 –4

การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทเซเบอร์ รอบพูล พ่ายมือวางที่ 5   ( 5 – 2 )
การแข่งขันดาบชิงแชมป์เยาวชนไทย 2557 อายุ 17 ปี ประเภทเซเบอร์ รอบพูล พ่ายมือวางที่ 3   ( 5 – 4 )
http://youtu.be/wDfKbgpuw3A