วันอังคารที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557

 รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557


รางวัลสุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬา ประจำปั 2557 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล หนึ่งในรางวัลแห่งเกีนรติยศ ความภาคภูมิใจกับความวิริยะอุตสาหะทุ่มเทกับการฝึกซ้อมดาบสากลอย่างหนักมาตลอด 2 ปึ จนได้รับการพิจารณา คัดเลิอกเข้ารับรางวัล 1 ใน 33 นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและโรงเรียน ในพิธีมอบรางวัล สุภาพบุรุษพรมแดง ด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2557 กลางสนาม รร.เซนต์คาเบรียล ท่ามกลางผู้ปกครอง นักเรียน และคณาจารย์ เมื่อ 4 ก.พ.58