วันพุธที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับนักกีฬาดาบสากลเยาวชนไทย ประเภทฟอยล์ชาย ของ FIE

ลำดับนักกีฬาดาบสากลเยาวชนไทย ประเภทฟอยล์ชาย 
ของ 
สมาพันธ์กีฬาดาบสากลนานาชาติ ( International Fencing Federation : FIE )

-------------------------
ประภฤทธิ์ อินทราวุธ INTRAVUDH Praparit 109 , 377
ศิษฎิพัฒน์ ดวงภัทรา DOUNGPATRA Sitsadipat 199
ราชนาวี ดีจริง DEEJING Ratchanavi 266
พิชยุฒม์ ขันคำ KHANKHAM Phitchayut 271
อเล็กซานเดอร์ เบค ทิว BECK Alexander Tiu 374