วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ชมรมดาบสากล ม.เกษตรศาสตร์ VS ชมรมดาบสากลหน้ากากดำ ประลองดาบสากลประเภทฟอยล์ รุ่นอายุ 15 ปี เมื่อ 30 มี.ค.55 รอบ Pool น้องเพ้นท์บอล ( 10 ปี ) ได้ลำดับ 4 รอบสุดท้าย ได้ลำดับที่ 5ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น