วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2559

อันดับ Ranking นักกีฬาฟันดาบฟอยล์บุคคลชาย รุ่นอายุ 17 ปี ประจำฤดูกาล 2559

อันดับ Ranking ของนักกีฬาฟันดาบ ประจำฤดูกาล 2559

โดย สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ

ประเภทดาบฟอยล์บุคคลชาย รุ่นอายุ 17 ปี
อันดับนักดาบ T.F.F. ประจำฤดูกาล 2559
http://www.thaifencing.org/…/…/591121-U17-3rdMinime59-MF.pdf