วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

รางวัลเกียรติยศ "สุภาพบุรุษพรมแดง" ด้านกีฬา ประจำปี 2558

น้องเพ้นท์บอลฯ เข้ารับรางวัลเกียรติยศ "สุภาพบุรุษพรมแดง" ด้านกีฬา ประจำปี 2558 ในฐานะผู้ที่สร้างผลงานดีเด่นระดับชาติ ที่ รร.เซนต์คาเบรียล เมื่อ 5 ก.พ.59 ติดต่อกันอีกปีหนึ่ง