วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559

Singapore Cadet World Cup 2016

น้องเพ้นท์บอลฯ ร่วมแข่งขันดาบสากล รายการ Singapore Cadet World Cup 2016
ที่ สิงคโปร์ พร้อมกับ ทีมนักกีฬาดาบสากลเยาวชนไทย ระหว่าง 23 - 26 ม.ค. 59