วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

คว้าเหรียญเงิน ดาบเซเบอร์ รุ่น 14 ปี การแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2015

น้องเพ้นท์บอล ประเดิมคว้าเหรียญเงิน ดาบเซเบอร์ รุ่น 14 ปี เหรียญแรก รายการแข่งขันดาบสากล Falcons Young Fencer Invitational 2015 ที่ NIST International School เมื่อ 2 พ.ค. 58