วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2557

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเซนต์คาเบร­ียล ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2556 ( 49th SG College Day )

น้องเพ้นท์บอลฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาถือคบเพลิง พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนเซนต์คาเบร­ียล ครั้งที่ 49 ประจำปีการศึกษา 2556 ( 49th SG College Day ) เมื่อ 25 ม.ค.57